4

Revize


Nabízené služby:  

• Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu „e, f, g“
• Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení v rozsahu „NA“
• Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhl. č. 91/1993 Sb.
• Výuka a vydání osvědčení dle § 14 vyhl. č. 91/1993 Sb. „Topič nízkotlaké plynové kotelny“
• Výuka a vydání osvědčení dle ČSN 69 0012 „Obsluha tlakových nádob stabilních“

Abych Vám mohl nabídnout co nejvýhodnější cenu a Vaše náklady byly co nejnižší, provádím veškeré činnosti spojené se zakázkou osobně (pokud je to technicky a časově možné).
- Na místo zakázky přijedu.
- Provedu revizi zařízení.
- V případě závad doporučím jejich odstranění nejvhodnějším způsobem.
- V případě zájmu zajistím odstranění závad.
- Vystavím revizní zprávu.